szechenyi
images
3page_img2

GINOP-5.2.4-16-2017-01761
ABAKUSZ GRÁNIT Biztosítási Alkusz Kft.
Szolnok (Szandaszőllős)
Szőlő út 2 Iktatószám: IKT-2017-101-I1-00024792
5008 Tárgy: támogatói okirat megküldése
Tisztelt Kedvezményezett!
Örömmel értesítjük, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Független biztosítási alkuszi, tanácsadói gyakorlati készségek
elsajátítása” című, GINOP-5.2.4-16-2017-01761 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési
Programok Irányító Hatóságának vezetője 7 906 209 Ft azaz hétmillió-kilencszázhatezerkétszázkilenc
Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Irányító Hatóság vezetőjének döntése: Támogatás
A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatói okirat kibocsátása.
A támogatói okiratot jelen értesítés mellékleteként küldjük.
Kérjük, ellenőrizze a támogatói okiratban szereplő adatokat és amennyiben eltérést talál a jelenleg
aktuális és a támogatói okiratban rögzített adataihoz képest, azokat haladéktalanul jelezze a Támogató
felé. A változásról való tájékoztatást a változást alátámasztó dokumentumokkal együtt szükséges
benyújtani.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem kívánja igénybe venni a megítélt támogatást, módjában áll
lemondani a megítélt támogatási összegről.
Az Általános Szerződési Feltételekről (ÁSZF), a pénzügyi elszámolással, valamint a monitoring és a
helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról a Támogató [www.palyazat.gov.hu ] honlapjáról
tájékozódhat.
A támogatói okirattal kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett
időpontokban az alábbi telefonszámon kérhető:
Telefon: +36 1 896 6666
Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök 9-16 óráig, péntek: 9-13 óráig
E-mail: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu

GINOP-5.2.4-16-2017-01761

Megkeressük a legjobb megoldást biztosítási kérdéseire. Van időm bármilyen biztosítási problémára. Deák József biztosítási szakértő.

Véleményem szerint, a személyes vagy a telefonbeszélgetés a leghatékonyabb konzultáció.
Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés és téma megjelölés mailben, vagy fejécben található elérhetőségeken.