• Image

Fiktív életbiztosítások…

Tisztelt Szakértő úr!

A kérdések a következők:

1.) Az egyes sértettek által korábban a vádlott közreműködésével az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel kötött, ún. Alap életbiztosítási konstrukciók vonatkozásában  – az alapszakértői véleménytől eltérően –  határozza meg egyénenként a büntetőjogi értelemben vett kár mértékét, minden esetben a szerződéseik megszüntetésének és a visszavásárlások eszközlésének időpontjára vonatkozóan, amennyiben a kár büntetőjogi fogalma az adott időpontban a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenést (aktív vagyontömeg csökkenés, passzív vagyonnövekedés) jelöli.

2.) Szakértő nyilatkozzon, hogy a sértettek egyes Alap életbiztosításainak aktuális készpénzértéke egyezik-e, vagy eltérő az 1.) pont alatt meghatározott értékektől, ill. az azonosnak tekinthető-e az Allianz Hungária Biztosítónak aktuálisan a szerződések megszünésének időpontjára a Hungária Alap életbiztosításokkal kapcsolatban közölt számadataival?

Kérnék egy kis megerősítést a kérdések értelmezéséhez.
A Hungária Alap életbiztosítások megszűnésének azt a napot érjük ami a ” díjjal rendezett utolsó hónap, utolsó napja”

A visszavásárlások eszközlése napának pedig azt a napot  nevezzük, amikor a ” visszavásárlás összege a sértett rendelkezésére állt”.

1.) Nem. Azokat a napokat, amelyeken az ügyfelekkel a vádlott a visszavásárlásokról rendelkezett.

2.) Nem. A visszavásárlások napjának is fentiekből következően az tekintendő, amikor az egyes sértettek a vádlott közbenjárásával a Hungária Alap biztosítás megszűnését kezdeményezték.

Megkeressük a legjobb megoldást biztosítási kérdéseire. Van időm bármilyen biztosítási problémára. Deák József biztosítási szakértő.

Véleményem szerint, a személyes vagy a telefonbeszélgetés a leghatékonyabb konzultáció.
Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés és téma megjelölés mailben, vagy fejécben található elérhetőségeken.