• Image
  • Image

GFB és az eredeti érték !

Felülvizsgálati kérelem a 2018.április 3-án NTK084  rendszámú gépjárműben bekövetkezett KGF kár alapján.

Tisztelt Biztosító !

Az Abakusz Gránit Kft. a fenti káreseményben elvesztette a nevezett gépjárművet. A gépjárműhöz kapcsolódó lízing szerződés rendkívüli megszűnésével, különleges de nem ritkán előforduló kárrendezési helyzet állt elő.

            A gépjármű kár megállapítása a sérült jármű forgalmi értéke alapján történt. /2009. LXII/32/A§/ Igy rendelkezik a törvény a gépjárműkárok esetében. A biztosító által fizethető gépjárműkár a bankhoz került és a roncsértékre is szükség volt hogy a lízing teljes összege kiegyenlíthető legyen.

Mi pedig itt maradtunk jármű nélkül. Nem állt helyre az eredeti állapot.

Amennyiben a kárrendezési eljárás nem ragaszkodik egy számára szerencsésen megfogalmazott /32§/ paragrafushoz, hanem a károsult érdekét is szem előtt tartva egy a 12.§ paragrafus jogkörével élve pótolja károsult pénzügyi veszteségét. Akkor lehetőséget ad arra, hogy az eredeti lízing szerződés életben tartásával, a gépjármű helyreállítása a lízingbeadó  TULAJDONOS BANK elvárásának megfelelően eredeti állapotba megtörténhessen.

Egy másik lehetőség szerint akkora sérelemdíjat vagy pénzügyi veszteséget állapít meg a Biztosító aminek igénybevételével egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező lízing szerződésbe tud belépni a károsult, mint amilyen még hátra lévő tartama volt a korábbi lízing szerződésnek.

Bármelyik változat korrekt kárrendezés lehetett volna. Mindkét változatban a szükséges kártérítési többlet kb. ugyanaz az összeg.

Ki nem fizetett jogos kárigény: a kényszerűen megszűnt lízing szerződésbe a káresemény napjáig befizetett lízingdíjak összege csökkentve azzal az értékcsökkenési aránnyal ami a jármű vásárlásától a káresemény napjáig bekövetkezett.  Ez az összeg kb annyi lehet mint amennyivel a kereskedelmi érték eltér a  technikai avultatott összegtől.

Minden más vagyoni jellegű kár esetében joga van a károsultnak az eredeti /avult/ állapot visszaállításához szükséges kárrendezést kérni a biztosítótól ugyanennek a törvénynek, a 12§-a alapján.

biztosítás kiterjed a felelősség kérdésének vizsgálatára, és azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak.

Megjegyzés: ha egy lízingelt lakásban, vagy egy lízingelt parkolóórában történik károkozás. Hogyan téríti a kárt a biztosító.

Tisztelettel kérem Önöket ennek az ellentmondásnak a feloldására és a tényleges kárunk megtérítésére, mert a fentiekre hivatkozva nem biztosították számunkra a törvény által biztosított teljes kár megtérítését. Meg sem próbálkoztak azzal, hogy a  törvény adta kötelezettségüknek eleget téve ténylegesen megállapítsák a károsult tényleges kárát. Az egyik károsult a gépjármű tulajdonos Bank a másik az károsult gépjármű üzemben tartója.

Meg sem próbálták elhatárolni a tényleges vagyoni károkat az egyéb pénzügyi veszteségektől.

Nyilvánvaló tény, hogy a Lízingbeadó bankhoz kerülő gépjármű kártérítési összegnek egy része szükséges a konkrét gépjármű értékének kiegyenlítésére.  A kártérítés jelentős hányada a lízing szerződésben meghatározott különböző pénzügyi elemek költségek kiegyenlítését szolgálja.

Ennek ellenére megáll a kárrendezés azon a szinten, amikor a lízingbeadó tulajdonos kára részben vagy egészben megtérült, de nem térült meg a jármű üzembentartójának a kára.

Bízunk abban, hogy hajlandók foglalkozni ezzel a gépjármű kárrendezésben nem ritka esettel, ami a mi esetünkben meg nem térült kárként jelentős veszteség számunkra.

Megkeressük a legjobb megoldást biztosítási kérdéseire. Van időm bármilyen biztosítási problémára. Deák József biztosítási szakértő.

Véleményem szerint, a személyes vagy a telefonbeszélgetés a leghatékonyabb konzultáció.
Kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés és téma megjelölés mailben, vagy fejécben található elérhetőségeken.